Marshal Zhukov statue

Pamyatnik marshalu Zhukovu

1995. The monument to Marshal Zhukov who contributed greatly to the victory in the Great Patriotic War was erected to commemorate the 50th anniversary of the victory. The monument weighs 100 tons. Marshal is sculptured riding a horse savaging symbols of Nazi Germany.

Address: Manezhnaya Sq. (Manezhnaya ploshchad)
How to reach: Okhotny Ryad, Ploschad Revolyutsii, Teatralnaya metro stations
Coordinates: 55.755787, 37.616873